sChemical-Plant

מוצרים

  • Porcelain Insulators

    מבודדי פורצלן

    העיצוב של מבודדי החרסינה המיוצרים על ידי CS Ceramic עומד בדרישות המכניות והחשמליות של תקני AS, DIN,BS, IEC ו-ANSI.הבדיקות מבוצעות גם בהתאם לתקני התעשייה החלים.יש לנו מבודדי מתלי דיסק, מבודדים מסוג פינים, מבודדי עמוד ומבודדי שאקל.